ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Ważne dokumenty!

W związku z deklaracją powrotu Państwa Dziecka do żłobka w okresie trwania epidemii, poniżej udostępniamy dla Państwa dokumenty, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed przyprowadzeniem Dziecka do placówki:

Wszystkie nowe wytyczne zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki.

Podpisane i wypełnione dokumenty należy w oryginale dostarczyć do siedziby Żłobka w trakcie trwających dyżurów.

Pakiet dokumentów jest również dostępny w siedzibie Żłobka, gdzie można na miejscu zapoznać się z nimi i podpisać.