ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Rekrutacja

Wstępne zapisy dzieci prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, jednak należy zgłaszać chęć zapisu dziecka do Żłobka z wyprzedzeniem, by zapewnić sobie miejsce!

Przyjmujemy już zapisy dzieci na wrzesień 2024 rok.

W miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjmujemy dzieci na bieżąco.

Po złożeniu karty zgłoszenia i zakwalifikowania się, o czym poinformujemy telefonicznie, należy wpłacić opłatę rejestracyjną w wysokości 250,00zł

OPŁATA REJESTRACYJNA – 250 zł – opłata bezzwrotna, po jej wpłaceniu mają Państwo gwarancję miejsca w Stonodze, pokrywamy z niej również ubezpieczenie Dziecka, wyprawkę plastyczno-techniczną oraz materiały na zajęcia dodatkowe. W przypadku zapisu rodzeństwa do Stonogi, opłata jest pobierana tylko od jednego dziecka.

Opłatę prosimy wpłacać na konto Żłobka Stonoga:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej:

69 8717 1048 2003 3002 9318 0001

Wpłaty za czesne dokonywane są na podstawie wystawionej faktury na początku miesiąca.

Dokonując zapłaty prosimy w tytule wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest opłata. Dla Rodziców korzystających z aplikacji LIVEKid istnieje możliwość opłaty przez aplikację.

Koszt utrzymania dziecka w żłobku to 1500zł miesięcznie (bez kosztów wyżywienia), z czego 400zł pokrywa Samorząd. Pozostałą sumę pokrywają Rodzice, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (ZUS)

Więcej o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

WYŻYWIENIE

  • 14,50 zł pakiet śniadanie+obiad+podwieczorek
  • 12,50 zł śniadanie +obiad
  • 11,00 zł obiad+podwieczorek

Wyżywienie w Żłobku jest liczone na koniec miesiąca, co umożliwia nienaliczanie Dziecku opłat za nieobecność, należy jednak zgłosić ten fakt do godz. 7.00 rano dnia nieobecności.

Wyżywienie Dzieci w Żłobku Stonoga jest dostosowane do wieku Dzieci, zgodne z zasadami zdrowego żywienia i z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych (diety eliminacyjne, alergie pokarmowe).

Firmą odpowiedzialną za wyżywienie jest Fundacja Liderzy Sukcesu z Kraśnika. Firma zajmuje się wyżywieniem dzieci w żłobkach i przedszkolach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA ŻŁOBEK STONOGA pdf

KARTA ZGŁOSZENIA ŻŁOBEK STONOGA doc

UPOWAŻNIENIE ODBIORU

Regulamin Żłobka STONOGA w Stróży

Regulamin Żłobka w Kraśniku

STATUT ŻŁOBKA

WYPRAWKA