ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Adaptacja

Przez kilka lat doświadczeń wiemy, że czas adaptacji jest niezmiernie ważny zarówno dla Dziecka jak i Opiekunów. Okres adaptacyjny pozwala dziecku wejść w nowy „żłobkowy” świat, oswoić się z nowymi osobami – Ciociami, dziećmi i pomieszczeniami. To również czas dla rodziców/opiekunów na poznanie Żłobka i zasad w nim panujących i w efekcie na podjęcie decyzji o powierzeniu właśnie nam opieki nad swoim dzieckiem. W zależności od wieku dziecka oraz jego osobowości, okres adaptacyjny przebiega w różnym czasie.

 • Pierwszym etapem jest spotkanie z Rodzicami i rozmowa na temat dziecka, poznanie oczekiwań ze strony rodziców a także potrzeb indywidualnych. Rodzic mam również czas na zapoznanie się z Regulaminem Żłobka.
 • Na ok. tydzień do dwóch, przed planowanym przyjściem Dziecka do Stonogi odbywa się okres adaptacyjny. Dziecko uczęszcza do Żłobka codziennie przez ok. dwie godziny (między 9 a 11) w ciągu których zostaje zapoznane z Ciociami, może uczestniczyć w zajęciach, spacerach, poznajemy jego zachowanie i potrzeby oraz jesteśmy w stałym kontakcie z Rodzicami/Opiekunami i na bieżąco informujemy o postępach Dziecka.
 • Prosimy jednak pamiętać, że adaptacja Dziecka jest sprawą bardzo indywidualną i kryzysy zdarzają się również później, podczas systematycznego uczęszczania do żłobka.

Przez wzgląd na bezpieczeństwo i dobro Dzieci warto przestrzegać pewnych zasad. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do żłobka zdrowego Dziecka. Nie należy przyprowadzać Dzieci, które:

 • są przeziębione lub chore
 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii)
 • mają inne objawy, znamiona, wysypkę lub choroby zakaźne. Jeżeli opiekunka stwierdzi, że Dziecko przebywające w żłobku źle się czuje, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Rodziców. Po otrzymaniu takiej informacji Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru Dziecka.
  Gwarantujemy również obecność pielęgniarki, która udzieli Dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania. Należy jednak pamiętać, że jest to pomoc absolutnie podstawowa.Zatrudnione w naszym żłobku Ciocie potrafią udzielić pierwszej pomocy. Zostały także przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy pediatrycznej.

PLAN DNIA DLA STARSZAKÓW

 • 6.00 – 8.30 – pożegnanie z rodzicami i przyjmowanie dzieci
 • 8.30 – 9.00 – mycie rączek oraz jedzenie śniadania
 • 9.30 – 10.15 – zajęcia edukacyjno – wychowawcze m.in. zabawy fundamentalne, zabawy z muzyką, gimnastyka, zajęcia dodatkowe, rytmika,
 • 10.15 – 11.00 –spacery (w zależności od pogody)
 • 11.00 –11.30 mycie rączek i obiad (I danie – zupa)
 • 12.30 – 13.30 – zajęcia wyciszające (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej) i drzemka poobiednia. Spanie przewidujemy tylko dla dzieci, które tego potrzebują. Pozostałe dzieci odpoczywają wówczas przy wyciszonej muzyce albo bajkach czytanych przez wychowawczynie.
 • 14.00 – 14.30 – mycie rączek i obiad (II danie)
 • 15.00 – 18.00 – aktywna zabawa na sali zabaw, oczekiwanie na rodziców
 • 16.15 -16.30 – mycie rączek i podwieczorek

PLAN DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

Młodsze dzieci mają dzień zorganizowany podobnie do starszaków, zależnie od potrzeb indywidualnych, z nastawieniem na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

PLAN DNIA DZIECI W STRÓŻY

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

 • 6.30 – 8.30 Przyjmowanie dzieci do żłobka
 • 9.00 – 9.30 Śniadanie
 • 9.30 – 9.45 Czynności pielęgnacyjne
 • 9.45 – 10.15 Zajęcia tematyczne
 • 10.15 – 11.00 Spacer lub zajęcia tematyczne w salach
 • 11.00 – 11.30 Czynności pielęgnacyjne i przygotowanie do obiadu – I danie
 • 11.30 –13.30 Leżakowanie, drzemka
 • 14.00 – 14.15 Czynności pielęgnacyjne i przygotowanie do obiadu – II danie
 • 14.15 – 15.30 Zabawy edukacyjno – rozwojowe
 • 15.30 – 15.45 Podwieczorek
 • 15.45 – 16.30 Zabawy swobodne. Odbiór dzieci

W PLANIE  DNIA UWZGLĘDNIAMY:

 • posiłki,
 • pielęgnację i higienę,
 • zabawy edukacyjne (m.in. zabawy fundamentalne, muzykoterapia),
 • zabawy wspierające rozwój ruchowy,
 • zajęcia wyciszające (słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej),
 • drzemki,
 • werandowanie w ogrodzie lub na tarasie – w zależności od pogody.

W naszym żłobku zapisujemy dzieci do dwóch grup wiekowych:

 • starszaki  (dzieci w wieku 1,5 roku – 3 lata)
 • maluchy (6 miesiąc – 18 miesięcy)

Dzieci przebywają w salach dostosowanych do wieku i rozwoju. Zdarza się że w ciągu roku mogą zmienić grupę i opiekunkę co pozwala mu na dalszy rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Przechodzenie do kolejnych grup uzgadniane jest z rodzicami, w związku z indywidualnym rozwojem dziecka.

Na dwór wychodzimy codziennie, z wyjątkiem wyjątkowo niesprzyjającej aury: silnego wiatru, deszczu, deszczu ze śniegiem i temperatury poniżej -10°C

Na każdą grupę (liczącą powyżej 8 dzieci) przypadają 2 opiekunki i ewentualnie pomoc opiekunek.