ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Żłobek w Stróży

Żłobek w Stróży powstał w ramach projektu „Pierwsze kroki ze STONOGĄ” realizowane w latach 2019 – 2021, którego realizatorem była Spółdzielnia Socjalna STONOGA we współpracy z Gminą Kraśnik

Projekt zakończył się  w 2021r.  Nadal współpracujemy z Gminą Kraśnik, która dofinansowuje pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Obecnie Żłobek zapewnia 20 miejsc opieki, wyposażony i zaadaptowany jest nowocześnie, do potrzeb dzieci do lat 3, z zachowaniem rygoru sanitarnego i PPOŻ.

Żłobek otwarty jest w godzinach 6.30 – 16.30. Plan dnia podejrzeć można w zakładce ADAPTACJA.

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka do Żłobka w Stróży można pobrać i zapoznać się z nią w zakładce REKRUTACJA.

Placówka posiada dużą salę, podzieloną na komfortowe strefy, w których dzieci mogą swobodnie się bawić, spożywać posiłki, odpoczywać. Z salą sąsiaduje łazienka dla dzieci, które korzystają z nocników lub toalety itp.

Przez lata doświadczeń w pracy z dziećmi i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, opracowałyśmy specjalny program dydaktyczno – opiekuńczy, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich indywidualny rozwój: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy.

Mając na uwadze zdrowie dzieci, powietrze oczyszczane jest regularnie, przy pomocy ozonatora, który usuwa bakterie i wirusy, a także alergeny. Dbamy także o to, by dzieci codziennie wychodziły na spacery i korzystały z placu zabaw.

Doświadczone opiekunki to jeden z wielu naszych atutów. Dobór odpowiedniej kadry to najważniejsza sprawa w organizacji żłobka. Wszystkie nasze opiekunki posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy a przede wszystkim pasje i zainteresowania związane z dziećmi. Ciocie realizują misję żłobka z zaangażowaniem, wprowadzają dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomagają dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjmujemy dzieci na bieżąco.

W zakładce OFERTA przedstawiamy zajęcia jakie oferujemy dzieciom w ramach pobytu w żłobku, natomiast w zakładce ADAPTACJA znajdą Państwo Plan dnia i zasady adaptacji. Ciocie, które opiekują się Państwa dziećmi w Stonodze w Stróży to Ciocia Agata, Ciocia Monika, Ciocia Ela i Ciocia Ania.

Żłobek w Stróży powstał w ramach projektu „Pierwsze kroki ze STONOGĄ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek Pracy Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Placówka jest prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną STONOGA w partnerstwie z Gminą Kraśnik.

KONTAKT:

Dyrektor Żłobka mgr Iwona Czerniak – tel: 887 503 770

e-mail: stonogastroza@gmail.com

adres do korespondencji: Żłobek Stonoga w Stróży, ul.Akacjowa 4, 23-206 Stróża