ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Oferta

Żłobek oferuje 48 miejsc dla dzieci w wieku od 5 m-ca życia do 3 lat. W Placówce są 4 sale, na których przebywają dzieci w zbliżonym do siebie wieku, w małych grupach, pod opieką 2 i więcej Cioć.

Przez lata doświadczeń w pracy z dziećmi i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, opracowałyśmy specjalny program dydaktyczno – opiekuńczy, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich indywidualny rozwój: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy.

Mając na uwadze zdrowie dzieci, powietrze oczyszczane jest regularnie, przy pomocy ozonatora, który usuwa bakterie i wirusy, a także alergeny. Dbamy także o to, by dzieci codziennie wychodziły na spacery do parku.

Doświadczone opiekunki to jeden z wielu naszych atutów. Dobór odpowiedniej kadry to najważniejsza sprawa w organizacji żłobka. Wszystkie nasze opiekunki posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy a przede wszystkim pasje i zainteresowania związane z dziećmi. Ciocie realizują misję żłobka z zaangażowaniem, wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Naszą misją jest:

    • respektowanie potrzeb dziecka jak i rodziców; kontakt metodą NVC – porozumienie bez przemocy – umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

    • troska o rozwój umysłowy dziecka dzięki specjalnemu programowi edukacyjnemu; pracujemy metodami: aktywnego słuchania muzyki m.Batii Strauss, globalnego czytania, rozwijamy mowę dzięki zajęciom logopedycznym; zapoznajemy z otaczającym środowiskiem i przyrodą dzięki zajęciom przyrodniczym i florystycznym; poprzez zabawę uczymy j. angielskiego;

    • troska o stan zdrowia, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego, nauka samodzielności; respektujemy metodę BLW – różnorodność form i rodzajów jedzenia przygotowuje dziecko do samodzielnego jedzenia;

    • troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, dzięki zajęciom doskonalącym motorykę dużą i małą; zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej oraz Terapii Ręki

    • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka dzięki stałej obserwacji dzieci i  indywidualnej współpracy z Rodzicami; zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych

    • podnoszenie kompetencji pracowników – opiekunek dziecięcych poprzez organizowanie szkoleń i kursów udoskonalających

       

Celem powyższych zajęć jest rozwój u dzieci inteligencji językowej, muzycznej, ruchowej, jednak wszystkie działania prowadzone są poprzez zabawę, by nie zatracić dziecięcej radości 🙂

OPRÓCZ CODZIENNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH w naszym programie nauczania, W RAMACH CZESNEGO, oferujemy ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • SENSOPLASTYKA® – Unikalne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100lat. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni. Materiały sensoryczne na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane trenerki.
 • Rytmika – rozwija pamięć i koncentrację, a także sprawność ruchową, wykształca poczucie rytmu, oraz stymuluje synchronizację półkul mózgowych, dzieci uczą się wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania. Korzystamy z takich metod jak nm.in Metoda aktywnego słuchania Batii Strauss
 • JĘZYK ANGIELKSI Z BABYBEATELS -Program powszechnej dwujęzyczności przygotowany na potrzeby nauczania dzieci w okresie szczególnej wrażliwości językowej. Dzieci w Żłobku Stonoga mają codzienny kontakt z językiem poprzez zabawę, piosenki. Kurs posiada zgodność z podstawą programową MEN i metodami wychowania w dwujęzyczności.
 • KUCHCIKOWO – cykliczne zajęcia, podczas których dzieci z pomocą opiekunek pieką babeczki, robią sałatki lub zdrowe kanapeczki, przygotowują pizzerinki i inne smakołyki. Dzięki zajęciom możemy również przekazać dzieciom zasady zdrowego żywienia. Jako placówka uczestniczymy w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
 • ZAJĘCIA PRZYRODNICZE – sadzimy roślinki na wiosnę, zbieramy listki jesienią, zimą dokarmiamy ptaki, jesteśmy proekologiczni i uczymy tego również najmłodszych poprzez obcowanie z przyrodą.
 • ZAJĘCIA Z ELEM. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ oraz TERAPII RĘKI
  Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dbamy, by przez dobre zintegrowanie zmysłów dzieci rozwijały się prawidłowo i doskonaliły swoje zdolności.
 •    

Wszystkie zajęcia dodatkowe są wliczone w cenę czesnego

FOTORELACJE i Aktualności z życia Stonogi można oglądać na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy kliknąć   TUTAJ   i Nas polubić 🙂