ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Drodzy Rodzice!

Przez wzgląd na bezpieczeństwo i dobro Dzieci warto przestrzegać pewnych zasad. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do żłobka zdrowego Dziecka. Nie należy przyprowadzać Dzieci, które:

są przeziębione lub chore
mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii)
mają inne objawy, znamiona, wysypkę lub choroby zakaźneJeżeli opiekunka stwierdzi, że Dziecko przebywające w żłobku źle się czuje, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Rodziców.
Po otrzymaniu takiej informacji Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru Dziecka.
Gwarantujemy również obecność pielęgniarki, która udzieli Dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania. Należy jednak pamiętać, że jest to pomoc absolutnie podstawowa.