ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

UWAGA!  Od 1 września ulega zmianie wysokość czesnego!

 

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz zachowania wysokich standardów jakie są w Żłobku Stonoga,

Kraśnickie placówki w porozumieniu podjęły decyzję o zwiększeniu comiesięcznej opłaty za Żłobek do kwoty 450  złotych, zmiany wchodzą w życie od dnia 01.09.2019.