ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Kalendarz na 2020r.

Żłobek STONOGA pełni Dyżury w 2020r

  • 10 kwiecień (Wielki Piątek) – 7.00 – 16.00
  • 12 czerwiec (piątek po Bożym Ciele) – 7.00 -16.00
  • 17 – 21 sierpień – PRZERWA WAKACYJNA – Żłobek Nieczynny
  • 24 grudzień – nieczynne
  • 31 grudzień – 7.00 – 12.00

W pozostałe dni pracujące Żłobek czynny od 6.00 – 18.00

  • Nieobecność dziecka w Żłobku prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel,sms) najpóźniej do 7.00 rano w dniu nieobecności dziecka tel.533 503 770
  • Prosimy o informowanie o chorobach dziecka (szczególnie o chorobie zakaźnej, „jelitówce”), a po dłuższej nieobecności z powodu choroby Rodzic jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka.