ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). Zostały zaktualizowane.

Na tej podstawie zaktualizowano również procedury obowiązujące w Żłobku Stonoga w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego. Proszę wszystkich Rodziców/Opiekunów o szczegółowe zapoznanie się z procedurami które udostępniamy. Dodatkowo podajemy link do wytycznych GIS jakie obowiązują Żłobek.

Procedury Żłobka Stonoga

Wytyczne GIS