Żłobek w Stróży powstał w ramach projektu „Pierwsze kroki ze STONOGĄ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek Pracy Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Placówka jest prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną STONOGA w partnerstwie z Gminą Kraśnik.

Żłobek zapewnia 15 miejsc opieki, wyposażony i zaadaptowany jest nowocześnie, do potrzeb dzieci do lat 3, z zachowaniem rygoru sanitarnego i PPOŻ. Obecnie przygotowujemy placówkę na przyjęcie dzieci w czerwcu 2020r.

KONTAKT:

Dyrektor Żłobka mgr Iwona Czerniak – tel: 887 503 770

e-mail: stonogastroza@gmail.com

adres do korespondencji: Żłobek Stonoga w Stróży, ul.Akacjowa 4, 23-206 Stróża