Wstępne zapisy dzieci prowadzone są przez cały rok kalendarzowy.

Przyjmujemy już zapisy dzieci na wrzesień 2022 rok!

W miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjmujemy dzieci na bieżąco.

Po złożeniu karty zgłoszenia i zakwalifikowania się Dziecka należy wpłacić wpisowe w kwocie 250,00zł

OPŁATA WPISOWA – 250 zł – opłata bezzwrotna, po jej wpłaceniu mają Państwo gwarancję miejsca w Stonodze, pokrywamy z niej również ubezpieczenie Dziecka, wyprawkę plastyczno-techniczną oraz materiały na zajęcia dodatkowe. W przypadku zapisu rodzeństwa do Stonogi, opłata jest pobierana tylko od jednego dziecka.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto Żłobka Stonoga:Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej:

69 8717 1048 2003 3002 9318 0001

 

CZESNE – 600 zł – opłata stała, comiesięczna, płatna do 14 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury;

Uwaga: obecnie koszt utrzymania dziecka w żłobku to 1000zł miesięcznie (bez kosztów wyżywienia), z czego 400zł pokrywa Miasto Kraśnik. Pozostałą sumę, od stycznia 2022, pokrywać będą Rodzice. Dobrą wiadomością jest fakt, że w ramach Nowego Ładu, wprowadzona ma zostać dopłata do żłobka w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w planowanej kwocie 400zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Spółdzielni, w  tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest opłata.

WYŻYWIENIE

  • 13,50 zł pakiet śniadanie+obiad+podwieczorek
  • 11,50 zł śniadanie +obiad
  • 10,00 zł obiad+podwieczorek

Wyżywienie w Żłobku jest liczone na koniec miesiąca, co umożliwia nienaliczanie Dziecku opłat za nieobecność, należy jednak zgłosić ten fakt do godz. 7.00 rano dnia nieobecności.

Wyżywienie Dzieci w Żłobku Stonoga jest dostosowane do wieku Dzieci, zgodne z zasadami zdrowego żywienia i z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych (diety eliminacyjne, alergie pokarmowe). Firmą odpowiedzialną za wyżywienie jest MAR-MAT z Kraśnika

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA ŻŁOBEK STONOGA

UPOWAŻNIENIE ODBIORU

Regulamin Żłobka STONOGA

WYPRAWKA