Przez kilka lat doświadczeń wiemy, że czas adaptacji jest niezmiernie ważny zarówno dla Dziecka jak i Opiekunów. Okres adaptacyjny pozwala dziecku wejść w nowy „żłobkowy” świat, oswoić się z nowymi osobami – Ciociami, dziećmi i pomieszczeniami. To również czas dla rodziców/opiekunów na poznanie Żłobka i zasad w nim panujących i w efekcie na podjęcie decyzji o powierzeniu właśnie nam opieki nad swoim dzieckiem. W zależności od wieku dziecka oraz jego osobowości, okres adaptacyjny przebiega w różnym czasie.

Pierwszym etapem jest spotkanie z Rodzicami i rozmowa na temat dziecka, poznanie oczekiwań ze strony rodziców a także potrzeb indywidualnych. Rodzic mam również czas na zapoznanie się z Regulaminem Żłobka.

Dwa tygodnie przed planowanym przyjściem Dziecka do Stonogi odbywa się okres adaptacyjny. Dziecko uczęszcza do Żłobka codziennie przez ok. dwie godziny, w ciągu których zostaje zapoznane z Ciociami, może uczestniczyć w zajęciach, spacerach, poznajemy jego zachowanie i potrzeby oraz jesteśmy w stałym kontakcie z Rodzicami/Opiekunami i na bieżąco informujemy o postępach Dziecka.

Prosimy jednak pamiętać, że adaptacja Dziecka jest sprawą bardzo indywidualną i kryzysy zdarzają się również później, podczas systematycznego uczęszczania do żłobka.

Przez wzgląd na bezpieczeństwo i dobro Dzieci warto przestrzegać pewnych zasad. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do żłobka zdrowego Dziecka. Nie należy przyprowadzać Dzieci, które:

  • są przeziębione lub chore
  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii)
  • mają inne objawy, znamiona, wysypkę lub choroby zakaźneJeżeli opiekunka stwierdzi, że Dziecko przebywające w żłobku źle się czuje, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Rodziców.
    Po otrzymaniu takiej informacji Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru Dziecka.
    Gwarantujemy również obecność pielęgniarki, która udzieli Dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania. Należy jednak pamiętać, że jest to pomoc absolutnie podstawowa.

    Zatrudnione w naszym żłobku Ciocie potrafią udzielić pierwszej pomocy. Zostały także przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy pediatrycznej.